Treball de Recerca

2017-2019

Properament es publicaran les assignacions dels tutors/es del TR de la promoció 2017-19. Per saber els temes dels TR treballats a l'institut des del 2013 fins el 2018, cliqueu a sobre de la imatge de sota.
Documents de l'Institut Montgrí que cal consultar per tal de començar el teu Treball de Recerca 2016-2018.

Llibret d'Estil 2016-2018

Dates seguiment TDR 2016-18 convocatoria abril
EINES METODOLÒGIQUES PER AL TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT

Material creat pel professor Albert Piñero
Presentació
Tipologia de Treballs de Recerca:


Per a cada tipologia de treball proposem alguns procediments i tècniques que poden ser d'utilitat, així com pautes concretes de realització, exemples i models. En concret hi trobareu indicacions i pautes sobre:
• com plantejar un projecte de recerca fixant el problema i els objectius adequats a cada estratègia
• com elaborar el marc teòric corresponent
• les fonts d’informació primària i com accedir-hi
• algunes tècniques i procediments concretes de recollida i tractament de la informació adequades per a cada estratègia metodològica
• exemples concrets de recerques viables a fer amb fonts primàries
• eines informàtiques disponibles
• pautes encaminades a orientar els alumnes sobre com estructurar i redactar apartats importants relacionats amb la metodologia com ara la introducció i les conclusions
• pràctiques i exercicis concrets per preparar els aspectes metodològics del treball de recerca amb els alumnes a l'aula

Cliqueu a sobre dels fitxers per descarregar-los.

0. Justificación dels materials
1. Estructura d'una recerca
2. Treballs descriptius
3. Treballs explicatius
4. Treballs comparatius
5. Estudi de cas
6. Fonts d'informació
7. Eines informàtiques per a la recerca
8. Pràctiques i exercicis


FONS DE DOCUMENTACIÓ I ENTITATS LOCALS

Centre de Documentació del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
El Centre de Documentació Montgrí, Illes Medes i Baix Ter és el fruït d’un conveni entre el Museu de la Mediterrània i l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Des del 2012, aquest Centre de Documentació també esdevé el Centre de Documentació del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, pertanyent al Departament de Territori i Sostenibilitat, convertint-se en una peça clau per a la custòdia de tots els documents i treballs generats per aquest espai natural protegit.
És l’eina per a l’estudi, la recerca, la gestió del territori del Massís del Montgrí, la plana del Baix Ter i les Illes Medes. Posa el seu accent en la difusió d’aquesta informació a la societat. A part d’aquest eix territorial, el Centre de Documentació té un altre eix que és la música, concretament la sardana.
Fons
El fons del Centre de Documentació conté treballs inèdits i de recerca, monografies, publicacions periòdiques, fullets, documents audiovisuals, partitures de sardanes, un important arxiu fotogràfic...
A més de publicacions periòdiques d’àmbit local, el Centre de Documentació també té a disposició dels usuaris/àries els Estudis del Baix Empordà, la revista Gavarres, la Revista del Baix Empordà i les revistes El Castell i País Petit de Bellcaire d’Empordà i Verges respectivament.
Fons especials del Centre de Documentació

El Centre de Documentació del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter disposa dels següents fons especials:

Fons sardanístics:

• Arxiu Josep Ma Boix i Risech
• Arxiu la Caravana
• Arxiu Montgrins
• Fons Charles Doutres
• Fons Enric Vilà i Armengol
• Fons Josep Cristòfol i Parals
• Fons Josep Pi i Pasqual
• Fons Pere Rigau i Poch
• Fons Ricard Viladesau i Caner
• Fons Salvador Dabau i Caussà
• Fons Vicenç Bou i Geli
• Partitures de Josep Costa i Hugas, Robert de la Riba, Josep Ferrer i Esteve, Fèlix Graells i Farró...


Arran del projecte Fer de Músic s’han fet entrevistes a Albert Teixidor, Antoni Gadea, Antoni Mas, Eduard Font, Emili Juanals, Enric Rigau, Florenci Trullàs, Francesc Clà, Jaume Cristau, Jaume Vilà, Joan Calsina, Joan Parés, Joan Sadurní, Jordi Compta, Jordi León, Jordi Ruscada, Josep Bou, Josep Gispert, Josep Joli, Josep Riumalló, Juli Monguilod, Lluís Albert, Lluís Turet, Manuel Oltra, Martirià Font, Miquel Puigdellívol, Pepita Llunell, Pere Cortada, Ricard Parés, Toni Giner i Vicenç Gatius. Totes elles estan disponibles al Centre de Documentació com també ho està la documentació recollida en les entrevistes (majoritàriament fotografies i partitures de sardanes).

Fons varis:


  • Fons Josep Vert i Planas. Consta de documentació, planimetria i fotografies del territori del Baix Ter.
  • Fons Josep Casadellà i Grassot
  • Fons Josep Mundet i Tarrés  Catàleg

  Podeu consultar el catàleg aquí.  Arxiu Històric AHTM de Torroella de Montgrí


  L'Arxiu Històric guarda la documentació generada per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí al llarg de la seva història. Les dates límits de la documentació municipal són del 1265 al 1950.
  Destaquem una col·lecció d'un centenar de pergamins d'època medieval i moderna; el Llibre de Privilegis, compilat a l'inici del segle XVII i que conté els privilegis donats per la corona i alguns senyors a la vila i als habitants de Torroella, i, de manera força continuada, la documentació que l'Ajuntament ha generat des de mitjan del segle XVII.

  Descarregueu la guia de l'Arxiu Municipal.

  Guia d'entitats a Torroella de Montgrí  No comments:

  Post a Comment